Måla bortom intellekt och tanke – nå din skaparglädje och kraft

Att måla ska vara lätt, roligt och kravlöst. Alla kan måla och när man finner sitt inre egna uttryck infinner sig en glädje som oftast ger mersmak på att skapa. Vedic Art vill ge människor verktygen att hitta nycklarna till sitt inre egna uttryck. Hos oss är alla välkomna. Gammal som ung, nybörjare eller de som målat hela sitt liv. Vedic Art erbjuder något för alla! Välkomna på några av våra kurser runt om i Skandinavien eller måla hos oss på de populära sommarkurserna på Öland.

”Det handlar om att se att allt jag skapar är en återspegling av mig själv och jag är ok precis som jag är. Har från första början tyckt om budskapet inom Vedic Art, att skapa utan prestation och att alla får vara precis de vi är.”

Monika Haglund

Paint beyond the intellect and the mind – reach your creativity and power

To paint should be easy, enjoyable and undemanding. Anyone can paint, and when one finds his inner self expression raises a joy that usually leaves you wanting to create. Vedic Art wants to give people the tools to find the keys to his inner self expression. Everyone is welcome. Young and old, beginners or those who painted his whole life. Vedic Art offers something for everyone! Welcome to some of our courses in Scandinavia or paint with us at the popular summer courses on Öland.

“It is about making sure that everything I create is a reflection of myself and I’m ok just as I am. From the start, liked the message of Vedic Art to create without the performance and that all may be just who we are. “
Monika Haglund

 

VAD ÄR VEDIC ART?

Om du söker ett sätt att måla som är kravlöst och befriande då har du hittat rätt. Läs mer här om vad Vedic Art står för och vad vi strävar mot.

GRUNDKURSER, FAMILJEKUSER OCH FORTSÄTTNINGSKURSER PÅ ÖLAND

Kom och känn kraften från vidderna och upplev den härligt positiva känslan som infinner sig i våra lador när så många människor skapar tillsammans.

ANMÄLAN OCH PRISER

Här finns all information du behöver för att anmäla dig till en av våra kurser, vare sig du vill gå en nybörjarkurs eller en fortsättningskurs.

BRA ATT VETA INFÖR EN KURS

När man tagit beslutet om att gå en kurs hos oss på Öland så finns det lite grann som kan vara bra att veta. Här ger vi er lite råd och tips inför kursstarten.

INFO FÖR LÄRARE

Att vara Vedic Art lärare är en rolig och lärorik upplevelse. Här ger vi er lite tips och riktlinjer för er som är lärare inom Vedic Art.