Lärarutbildning block A

Title: Lärarutbildning block A
Location: Edebäck
Description: Edebäck, Värmland, Lärarutbildning block A

Lärarutbildningens första del. Tema Principerna 1-14 med tillhörande praktiska övningar och teori. Måleri är möjligt under kursen.

 Pris 3 500 kr/ företag 4 375 kr.

Ansökan till Lärarkurs block A.
Vänligen uppge när och för vilken Lärarhandledare du gick grund-och fortsättningskursen. 
OBS! Fördjupningskursen “Livets 17 Principer hålls också samma helg. 

Priset för fördjupningskursen och ett Lärarblock är  4 500 kr/företag 5 625 kr.

Kontaktperson: Annika Erneström, Mobil: 076-810 97 90. Email: annika.ernestrom@spray.se.  

Tider fredag: 17:30-21:00
lördag 09-18:00
Söndag 09-16:00
Start Date: 2017-10-06
Start Time: 17:30
End Date: 2017-10-08
End Time: 16:00

Comments are closed.