The Källman Artist Colors

SverigesFlaggaFärg har alltid betytt mycket för människan.  Med färg kan vi uttrycka oss och våra känslor. Låt Källmans handgjorda färger ge dig inspiration till att uttrycka det som finns inom dig. “I Vedic Art imiterar vi inte Naturens uttryck utan Naturens sätt att operera”
Curt Källman
English_flagColour has always meant a lot to people. With colour, we can express ourselves and our feelings. Let Källmans handmade colours give you the inspiration to express what is within you. “In the method of Vedic Art we don`t make a copy of the nature. We create. Like the nature do.”  Quote: Curt Kallman

På denna sida hittar du information om:

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om varje område

Berättelsen om Källman Konstnärsfärger – the colourful story


English_flagThe Källman Artist colors©. The story

Just as the French artist Yves Klein wanted Curt Källman (Vedic Art founder) impregnate their artwork with their consciousness. Art as something deeply personal, where the artist’s heart and soul are with both the process and the finished result. We are watching a picture may feel that there is something that makes it alive. It can be hard to pinpoint what it is that makes a painting affects us deeply.
Curt Källman found long ago a recipe for making a satin ultramarine color. The surface gave a sense of dry pigment laying directly on the painting surface. The pictures got great space and luster and people asked how they could get “Curt blue dye” n the early 2000s I and Curt produced a prescription for the ultramarine color suited to sell the Vedic Art courses. Through the years, many asked for this cosmic color. The ultramarine color “space” and any other Källmans colors I make by hand with whisk and drill. My aim is to put my whole heart and soul into manufacturing.
Of course I wanted, and Curt make more kinds of colors! We made several nuances that we gave named after planets in the Solar System. As the yellow sun and the red color in March. In the Vedic tradition of India (which is Vedic Art origin), there is also a knowledge of astrology (Jyotish). The relationship between the colors, planets and space we experienced as an extra dimension in the creation. A common view is that noise can affect our health and well-being. Beautiful music makes us feel good and noise can create the stress and worry. Studies in microscope on water crystals show that the sound vibrations and music affect the crystals’ appearance. Sounds like we humans often experienced as harmonious makes the water crystal shrinks beautiful patterns that resemble snowflakes. (Source: The Hidden Messages in Water, April 2004 Eng. 2001 Japan, Masuro Emoto). The Sound vibrations from the Vedic knowledge during manufacturing house I set up a harmonious production environment Källmans colors. The ultramarine color “space” and any other Källmans colors I make by hand with whisk and drill. My aim is to put my whole heart and soul into manufacturing. Just as an artist might want to create paintings that are alive, I want to make the color that is full of life.
My hope is that you are painting with Källmans colors to use energy in a personal way. All creation is full of power, energy and love. The artist’s hand can seize the moment and give it eternal life.

SverigesFlaggaKällmans tempera färger

Kosmisk färg
Precis som den franske konstnären Yves Klein ville Curt Källman(Vedic Arts grundare) impregnera sina konstverk med sitt medvetande. Konsten som något djupt personligt där konstnärens själ och hjärta finns med i både processen och det färdiga resultatet. Vi som betraktar en bild kan ibland känna att det finns något som gör den levande. Det kan vara svårt att sätta fingret på vad det är som gör att en målning berör oss på djupet.
Curts rymdpigment
Curt Källman hittade för länge sedan ett recept för att göra sidenmatt ultramarinblå färg. Ytan gav en känsla av att färgpiggmentet låg direkt på målningen yta. Bilderna fick fantastisk rymd och lyster och människor frågade hur man kunde få tag på ”Curts blåfärg”
Johannes om Källmans konstnärsfärger
I början på 2000-talet fick jag och Curt fram ett recept på den ultramarinblå färgen som lämpade sig för att sälja på Vedic Art kurser. Genom åren hade många frågat efter denna kosmiska färg. Den ultramarinblå färgen ”Rymd” och alla andra Källmans färger tillverkar jag för hand med visp och borrmaskin . Min strävan är att lägga hela min själ och hjärta i tillverkningen.
Solsystemets färger
Naturligtvis ville jag och Curt göra fler sorters färger! Vi gjorde flera nyanser som vi gav namn efter planeter i Solsystemet. Som den gula solen och den röda marsfärgen. I den vediska traditionen från indien(som är Vedic Arts ursprung) finns det även en kunskap om astrologi(Jyotish) . Sambandet mellan färgerna, planeterna och rymden upplevde vi som en extra dimension i skapandet.
Levande materia
En vanlig uppfattning är att ljud kan påverka vår hälsa och välbefinnade. Vacker musik får oss att må bra och buller kan skapa fram stress och oro. Studier i mikroskop på vattenkristaller visar att ljudvibrationer och musik påverkar kristallernas utseende. Ljud som vi människor ofta upplever som harmoniska gör att vattnets kristaller drar ihop sig till vackra mönster som kan likna snöflingor.
(Källa:The Hidden Messages in Water, April 2004 Eng., 2001 Japan, Masuro Emoto)
Levande färger
Genom Ljudvibrationer från den Vediska kunskapen under tillverkningen villa jag skapa fram en harmoniskt tillverkningsmiljö för Källmans färger. Den ultramarinblå färgen ”Rymd” och alla andra Källmans färger tillverkar jag för hand med visp och borrmaskin . Min strävan är att lägga hela min själ och hjärta i tillverkningen. Precis som en konstnär kan vilja skapa målningar som är levande vill jag göra färg som är fyllda av liv.
Måla med Källmans färger
Min förhoppning är att du som målar med Källmans färger ska kunna använda energin på ett personligt sätt. Hela skapelsen är fylld av kraft, energi och kärlek. Konstnärens hand kan fånga ögonblicket och ge det evigt liv.
Tillbaka till menyn


The Källman Artist Colors ©

1. WHITE-VIT /White
Venus
50 ml: 50 SEK
150 ml: 150 SEK
500 ml: 400 SEK
2. ULTRAMARIN 
Space (Curt´s blue)
50 ml: 80 SEK
150 ml: 200 SEK
500 ml: 500 SEK
3. MOON COLOR-MÅNFÄRG
Innehåller glitter/ with glitter effect
The Moon
50 ml: 80 SEK
150 ml: 200 SEK
500 ml: 500 SEK
4. BLACK-SVART
The Lunar nodes
50 ml: 80 SEK
150 ml: 200 SEK
500 ml: 500 SEK
5. OCEAN BLUE-OCEANBLÅ 
The Earth
50 ml: 100 SEK
150ml: 250 SEK
6. TURQUOISE-TURKOSE 
Neptune
50 ml: 100 SEK
150ml: 250 SEK
7. SUN YELLOW-SOLGUL 
Innehåller glitter/ with glitter effect
The Sun
50 ml: 100 SEK
150ml: 250 SEK
8. DARK BLUE-MÖRKBLÅTT  
Saturn
50 ml: 100 SEK
150ml: 250 SEK
9. EMERALD GREEN-SMARAGDGRÖN
Mercury-Merkurius
50 ml: 200 SEK
150ml: 450 SEK
10. PURPLE-VIOLETT
Uranus
50 ml: 200 SEK
150ml: 450 SEK
11. MARS RED-MARSRÖTT
Mars

50 ml: 200 SEK
150ml: 450 SEK
12. ORANGE
Jupiter
50 ml: 200 SEK
150ml: 450 SEK

FÄRGPAKETET SOLSYSTEMET PRIS: 990 kr
Ett sett med färg till ett lägre pris. Setet innehåller färgerna nummer 1 – 12. Burkarna är på 50 ml.

COLOUR SET OF THE SOLAR SYSTEM990 SEK. Including colours nr 1-12

13. IRIDICENT/PÄRLEMOR 50 ml: 290 SEK
14. DARK RED-MÖRKRÖD

50 ml: 290 SEK
15. GOLD-GULD 
50 ml: 290 SEK
16. INDIAN YELLOW-INDISK GUL 
50 ml: 290 SEK
17. SOMA GREEN-SOMA GRÖN 
50 ml: 290 SEK
17
18. BURNT SIENNA-BRÄND SIENNA
50 ml: 100 SEK
150 ml: 250 SEK
19. SKYE BLUE-HIMMELSBLÅ
50 ml: 100 SEK
150 ml: 250 SEK
20. LIGHT PURPLE-LJUSLILA
50 ml: 100 SEK
150 ml: 250 SEK

Beställ färger här

STORT FÄRGPAKETET PRIS: 2100 kr
Ett helt komplett sett med färg till ett lägre pris. Innehåller ALLA Källmans färger från nummer 1 -17. Burkarna är på 50 ml

LARGE COLOUR SET:  2 100 SEK. Including colours number 1-17 .

Viktiga skötselråd för färger

SverigesFlaggaFärgerna är temperabaserade och kan kombineras med akrylfärger, men inte med oljefärger. Dessa färger är spädbara med vatten.
Gör så här: Tillsätt kokt eller destillerat vatten när lite av färgen i burken är förbrukad. Häll av vattnet när du vill måla och rör om färgen i burken. Rör ner lite vatten i färgen om den känns för tjock. Se gärna till färgen någon gång i månaden då den är känslig för uttorkning.
Obs! Tillsätt inget vatten om färgen är lättrinnande! Förvaring i rumstemperatur eller något under rumstemperatur.
Undvik att utsätta färgen för följande: Direkt solljus, minusgrader, smuts och bakterier i färgburken, uttorkning (tillsätt vatten enligt ovanstående).

English_flagColor care

Maintenance of colors: The colours are
lightfast with a fantastic shine and space. They are tempera-based and can be
combined with acrylic paints, but not with oil paints.  Dilute the colours with water.
Do like this: Add boiled or distilled water after a bit of colour in the
bottle is used. Pour off the water when you want to paint and stir the paint in
the can. Stir in a little water in the paint if it seems too thick. Please
check the paint once a month when it is sensitive to desiccation. Note: Do not
add water if the paint is fluent! Room temperature or slightly below room
temperature.
Avoid exposing the color of the following: direct sunlight-zero temperatures,
dirt and bacteria in the paint container-drying (add water according to the
above instructions)

 


Tillbaka till menyn


SverigesFlaggaKöpa färg via internet

Art of Veda

Färgbeställning online: www.artofveda.com

Sara Olén 0733- 14 40 00. email: sara.olen@artofveda.com

Betalning via kort, faktura eller kontant.

Köpa färg på kurs

Säljs på Johannes Källmans kurser och på Öland

Återförsäljare
Du som är Vedic Art lärare är varmt välkommen att beställa färger till dina egna kurser. För beställning av färger till kurser kontakta vår svenska återförsäljarleverantör Art of Veda. Du får rabatt vid större inköp. För frågor och beställningar kontakta Sara Olen: sara.olen@artofveda.com, 0733 -14 40 00

English_flagColour order

Color order from Art of Veda. web: www.artofveda.com

Payment via credit card, invoice or cash.

For questions and orders, please contact Sara Olen. email: sara.olen@artofveda.com, phone 0046 733 -14 40 00

 
Lista över återförsäljare Sverige
Art of Veda, web: http://www.artofveda.com
Skåne, Livsträdgården, web: http://www.livstradgarden.se/
Hälsingland, Reneèe Breig, web: http:,//reneebreig.com/
Djursholm, Nelly Strömberg, web: http://www.ontheroad.ciresia.com/
Ö-vik, Pernilla Magnusson, email: ylvapernilla@gmail.com, tel. 073-0988650
Color order Finland
Marjaana Murto web: http://www.marjaanamurto.fi/
Maija Pitz Koponen, web: http://www.aava-art.fi/
Color order France
Ann Dilleman, e-mail:  adillemann@club-internet.fr
Color order Belgium
Maryse Alen, web:  http://www.vedic-art.be/