Information för Vedic Art Lärare

Curt Källman

Vedic Art är en modern svensk metod och grundades som en utbildning  år 1988.  Curt Källmans metod, Vedic Art®, är ett skyddat varumärke sedan  år 1997.  Endast utbildade Vedic Art lärare har möjlighet att hålla  kursverksamhet i metodens program.  Vedic Art innehåller 17 grundläggande aspekter “Principer,” effektiva praktiska övningar och unika förhållningsätt. De 17 Principerna kommer ursprungligen från den muntliga veda traditionen. Själva metoden är utarbetad av Curt Källman mellan åren 1974-1988.

Öppen sida för Vedic Art lärare

På denna sida finns det officiell information för Vedic Art lärare. Informationen här vänder sig också till alla som är intresserade av att bli Vedic Art lärare framöver. Nyhet från nyår 2018! Nytt pris för Lärarkursen blir  9 000 kronor!
Curt Källman, världens första
Vedic Art lärare(foto Rinnie Crossler)


 Vedic Art Lärarutbildning  i Sverige

 

Lärarsajten: Länk:  http://www.vedicart.se/

Hitta lärare och kurser i hela landet.
Gunnar Strandh.
Mobil 0703-12 69 02

Lärarmaterial och kursintyg

Yvonne Svensson
Mobil 073 32 21 36
E-MAIL: gallerikaxig@icloud.com

Kontaktperson för allmänheten

Sara Olèn
Allmänna frågor om Vedic Art. Hjälp med att hitta lärare, kurser och konstnärsmaterial.
E-MAIL: sara.olen@artofveda.com

standard-log-1d2901Konstnärsmaterial och Källmans färger

Grossist för konstnärsmaterial till Vedic Art lärare för kursverksamhet och egen försäljning. Detaljhandel online med konstnärsmaterial. Art of Veda. Hemsida med webshop: Länk:  http://www.artofveda.com/

Vedic Art har öppnat upp en kanal till min innersta själ och det sker så otroligt vackra transformationer då jag målar. Varje gång är det som en stor överraskning och jag kan aldrig veta vad som vill komma fram eller visa sig, det är det som är charmen tycker jag. Det påminner mig om att jag aldrig har kontroll, aldrig behöver ha kontroll utan bara kan släppa taget och landa i nuet, hur nuet än ser ut.”
Monica Haglund

Curt Källmans unika metodVEDIC ART FINAL low res_utan tagline – Vedic Art ®

Ett enligt lag skyddat varumärke.

Namnskyddat i Sverige sedan år 1997 genom Patent och Registreringsverket (PRV) och i Europa från år 2015.

Endast utbildade Vedic Art Lärare, som följer kursprogrammet, har behörighet att muntligen förmedla Vedic Arts Principer, övningar och förhållningsätt i samband med Vedic Art kursverksamhet. Varumärkesskyddet syftar till att bevara Curt Källmans unika ursprungliga program för kommande generationer av skapande människor.  Alla kursmaterial är skyddade med copyright. ©

 

Vedic Art ® Registreringsnummer i den Europeiska Unionen: 014524482, Reg. datum: 21/12/2015, Nice klassificering: 2, 16, 41. Registrerad innehavare: Johannes Källman, Vedic Art.

EUIPO_logo

 

 PRV  Namnskyddat hos Patent och Registreringsverket  Sverige

 

Lärarutbildning

För att kunna gå Lärarkursen ska du ha gått grundkursen och fortsättningskursen. Efter lärarutbildningen har du möjlighet att hålla egna grundkurser. Kursen hålls på veckoslut i olika städer samt på Öland sommartid.  Kursledare är Johannes Källman eller andra certifierade Lärarhandledare.  Nytt pris från nyår 2018: komplett Lärarkurs block A+B pris: 9 000 kr (företag 11 250 kr)
Orter och datum för lärarkurser hittar du på:  http://vedicart.com/kurser/
front-pic03

 

 

 

 

Lärarfördjupning

För dig som är Vedic Art lärare. Under Lärarfördjupningen Block C ligger fokus på fortsättningskurserna och samtal kring målningar. Priser inklusive moms. Datum och orter  hittar du på: http://vedicart.com/lararutbildning/

Som veckoslutskurs:  3 500 kr( företag 4 375 kr )  Från år 2018: 4 500 kr (företag 5 625 kr ) 

En hel kursvecka: 4 900 kr (företag 6 125 kr) Från år 2018:  5 500  kr (företag 6 875 kr )

 olandskurser_lankar

 

 

 

 

Övriga certifierade lärarfortbildningar

Barn-och familjekurser

För Vedic Art Lärare som vill hålla grundkurs för barn och barnfamiljer.

Rinnie Crossler är utbildningsansvarig.

Skulpturkurs Vedic Art

För Vedic Art Lärare som vill undervisa i skulptur. Anita Ejrup  är utbildningsansvarig.

Teckna utan gränser©

Hålls på engelska med kursens grundare Maija Pitz Koponen.

Namn och Form© Teckningskurs

Kommer finnas tillgänglig prel. År 2018-2019.

for_larare

 

 

 

 

Distansutbildningar på nätet via Skype /Zoom  Nyhet!

 Endast certifierade handledare på Vedic Arts Lärarutbildning eller extremt erfarna lärare kan bli certifierade för att hålla distansutbildningar i Vedic Art.  Särskilt tillstånd och en genomgången, specialanpassad, lärarfortbildning krävs. Inspelning av lektioner eller skriftligt förmedling av utbildningarna är inte tillåtet. Utbildningen sker live online.

Kurstider och priser Vedic Art

Vägledande kursavgifter för alla svenska Vedic Art grundkurser och fortsättningskurser. Alla priser anges inkl. moms. Priserna avser kurser i privat regi, genom egen firma eller hobbyföretag.

Priser i Sverige år 2017

Priser för kompletta kurser. Kursavgifterna anges inklusive mervärdeskatt(moms).

Grundkursens priser i Sverige

Lägsta pris: 2 000 kr (företag 2 500 kr)

Högsta pris: 4 500 kr (företag 5 625 kr)

Grundkursen har en total kurslängd
på 6-8 dagar och minst 30 studietimmar. 

Fortsättningskursens priser i Sverige

Lägsta pris : 1 500 kr (företag 1 875 kr)

Högsta pris: 3 500 kr (företag 4 375 kr)

Fortsättningskursen har en total kurslängd
på 4-6 dagar och minst 20 studietimmar.

Ovanstående kurspriser gäller både veckoslutskurser, veckokurser och kvällskurser.

*Prisexempel: För en komplett grundkurs/ fortsättningskurs på totalt tre helger(sex dagar): Med ett dagspris 600 kr. Totalt pris för grundkursen blir i detta exempel 3 600 kr.

Repetition av kurser

Repeterande kursdeltagare kan debiteras fullt pris, ha reducerat pris eller vara gratis beroende på hur kursarrangören väljer att göra.
 

Övriga kurser

Fristående kurser och Fördjupningskurser ska kosta lägst 700 kr per dag och högst 1 500 kr per dag. 

Priser för företagare

Lärare eller kursarrangörer med momsregistrerat  företag kan fakturera enligt företagspris för  kursdeltagare som betalar som företag. Detta gäller även lärarutbildning. Priset för företag ska vara 25 % högre än ordinarie pris motsvarande momsavdraget.

Repetition av kurser

Repeterande kursdeltagare kan debiteras fullt pris, erbjudas reducerat pris,  eller repetera gratis. Kursarrangören eller läraren väljer sina förhållningssätt.

Undantag för de officiella kurspriserna

De vägledande kurspriserna gäller inte för följande kursupplägg eller målgrupper:
Kurser på företag
Skolor.
Studieförbund.
Organisationer.
Barn-och familjekurser.
Kurser utomlands.
Lärare från utlandet som undervisar utländska grupper i Sverige.
Kombinationer av olika kurser under samma tidsperiod.
Kurser med konstnärsmaterial som ingår.
Kurser som hålls i ett lågintensivt tidsupplägg i undervisningen.
Privatundervisning.

Rabatter

För pensionär, sjuk-och förtidspensionärer, långtidssjukskrivna  och studenter är tillåten. Individuella rabatter är tillåtna.

Hur bestäms priserna?

Lägsta och högsta tillåtna pris för olika kurser i Vedic Arts program bestäms och uppdateras av Vedic Art Sverige. Lägsta pris sätts med respekt för både metodens status och för lärarnas arbete. Högsta pris är satt med hänsyn till att Vedic Arts utbildningar ska vara tillgängliga för så många som möjligt. Prisregleringen är laglig eftersom Curt Källmans metod Vedic Art® är ett privatägt skyddat varumärke. Alla rättigheter är reserverade.

Längden på Vedic Arts kurser

Kurslängden i Sverige följer internationell standard för Vedic Arts utbildningar. Angivna kurstimmar(60 minuter) innefattar både teori och praktik. Kurserna har haft samma kurslängd och praktiskt upplägg sedan 1990-talet.
 

Grundkursen

6-8 dagar och mellan 30-40 timmars kurstid.
Grundkursen hålls på minst sex dagar och högst åtta dagar. Vid kvällskurs ska Grundkursen genomföras under minst 30 studietimmar. Kurslängden med både teori och praktik ska vara minst 30 kurstimmar oberoende av upplägg.
 

Fortsättningskursen

4-6 dagar och mellan 20-30 timmars kurstid.
Fortsättningskursen hålls på minst fyra och högst sex dagar. Vid kvällskurs ska Fortsättningskursen genomföras under minst 20 kurstimmar. Kurslängden med både teori och praktik ska vara minst 20 kurstimmar oberoende av upplägg. 
 

Kurstimmar och hela kursdagar

Vid kursupplägg som avser hela kursdagar(Som veckoslutskurser och veckokurser) ska grund-och fortsättningskurs genomföras under ett fastställt antal dagar som minimum. Detta för att det inte ska bli för långa kursdagar med för många kurstimmar per dag. Det minimala antalet kurstimmar ( 60 minuter) syftar till att kursdeltagarna ska få tillräckligt med tid för att utan stress få uppleva både måleriet och föredragen under kurserna.

Kvällskurser

Vid kvällskurser ska antalet studietimmar vara minst 30 timmar för grundkurs och 20 timmar för Fortsättningskurs.
 

Lärarutbildning 


För dig som gått grund-och fortsättningskurs. Grundutbildningen för Vedic Art. Kursen är uppdelat på två block(A och B) Lärarkursen hålls i regel på sex hela dagar eller två helger inkluderat fredag kväll. Lärarkursen innefattar cirka 30 studietimmar med teori och måleri.

Lärarfördjupning

Block C med Johannes Källman. För dig som är Vedic Art Lärare. Kursen hålls på 3-6 dagar.
Välkommen att kontakta mig vid frågor!
Johannes Källman,  Vedic Art  lärarutbildning Sverige
 
 
 
 

Certifierade handledare för Lärarutbildningen

Kursledare på Vedic Art lärarutbildning. Endast Certifierade lärarhandledare är behöriga att utbilda Vedic Art Lärare. På listan nedan finner du en förteckning över samtliga aktiva och icke aktiva certifierade Lärarhandledare i Sverige.

(Det går inte att ansöka om tillstånd att utbilda lärare)

Lista över certifierade Lärarhandledare

Annica Andersson, Sala http://helheten.se/

Ania Witwitzka, Stockholm http://www.aniawitwitzka.com/http://vedicart-online.com/
Annkarina Vesterberg, Uppsala http://annkarinavesterberg.com/
Barbara Anna, Stockholm http://www.ba88.se/malarkurser.htm
Britt Ericsson, Örebro
Britt-Marie Källman, Höör

Charlotte Bernadotte, Uppsala

Camilla Strandh, Höör
Edith Wettéus, Eskilstuna
Erika Mikaelsson, Sorsele

Eva Helèn Lundquist, Göteborg
Ewa J Sundberg, Falkenberg
Gaila Sundlin, Stockholm http://gaila.se/
Gudrun Nyström, Borlänge
Gunilla Björklund, Örebro http://gallerigunilla.dinstudio.se/text1_9.html
Gunnar Strandh, Simrishamn http://vedicart.net/

Helena Blomljus, Frillesås
Inga-Britta Sundqvist, Sunne  info@vegkokboken.com
Ingrid Lidstrand Bruhn, Nyköping http://www.justyoga.se/?p=415

Ing-Marie Utbys, Falun
Johannes Källman, Höör http://vedicart.com/

Jessica Rosell, Stockholm http://www.jessicarosell.com/
Karin Hedberg, Ystad http://karinehedberg.se/
Lena Berggren, Avesta http://www.lenaberggren.com/
Lottie Stjernqvist, Borås

Marie Louise Agner, Gävle http://agnersgalleri.se/
Maggis Larsson Alldén, Mariannelund
Margareta Stålberg, Eskilstuna
Marie Meijer-Falk, Stockholm
Marie-Louise Mimmi Hultin, Norrköping

Madeleine Zettergren Thörnlund, Uppsala http://www.springkallan.net/

Maria Imre, Falun
Nelly Strömberg, Stockholm http://vedicartacademy.se/
Nina Jacucci, Stockholm http://jacucci.com/
Paulina Mazurek, Höör http://www.vedicartacademy.co.uk/
Ragnar Carlsson, Öland
Renée Breig, Ljusdal http://art.reneebreig.com/
Rinnie Crossler, Stockholm http://www.rinnie.se/

Sara Olèn, Värmdö http://www.artofveda.com/
Siv-Teresia Vikner, Stockholm
Susanna Odén, Kivik http://livstradgarden.se/
Ulla-Britt Mo Olin, Marstrand tel. 070-812 18 13.
Yvonne Svensson, Norrtälje https://www.konstgalleri.se/gallerikaxig

Det går inte att ansöka om tillstånd för att hålla Lärarutbildning

Vedic Art utfärdar i dagsläget inga fler Lärarhandledartillstånd i Sverige. Antalet Lärarhandledare i Sverige är i dagsläget mer än fullt tillräckligt . Lärarhandledarnas antal måste hållas på en rimligt nivå för att kvalitet och kontinuitet ska uppnås på Lärarutbildningen. Det går inte att ansöka om tillstånd för att hålla Lärarutbildning. Beslutet gäller tills vidare. Det kommer att dröja många år innan ändrade förhållningsätt blir aktuella.  Att vara Vedic Art Lärare är ingen “karriär” i vanlig mening.

Johannes Källman, Vedic Art Sverige 2016-09-08

 

Vedic Arts lärarsajt

På lärarsajten kan alla Vedic Art lärare lägga upp  kontaktuppgifter och egna kurser. Se
 
Tillbaka till toppen