Kurslista

Förteckning över certifierade kurser och utbildningar.

Curt Källmans metod curt-02- Vedic Art ®

Grundkursen
Det första steget i Vedic Art. Inga förkunskaper krävs. Här får vi, för första gången, uppleva de 17 Principerna, Vedic Art metodens kreativa praktiska övningar och kravlösa förhållningsätt. Grundkursen utarbetades av metodens grundare Curt Källman åren 1974-1988. De första kompletta grundkurserna introducerades av Curt i Skåne 1988. Kurslängden på grundkursen är minst sex dagar och 30 timmars kurstid.

Fortsättningskursen
För dig som gått hela grundkursen. Fördjupning, repetition och Tillägg till Principerna. Fortsättningskursen utarbetades av Curt Källman på 1990-talet.  Kurslängden på fortsättningskursen är minst fyra dagar och 20 timmars kurstid

Skaparkrafterna – konstens Vedangor – introduktion
Kortare introduktionskurs till Konstens Vedangor – Skaparkrafterna©. För dig som gått grundkursen + Fortsättningskursen. Kursens teman är: Utryckbehov, Kunskap, Transformation, Reflektion, Möt dig själv och Expansion. Kursinnehållet fördjupas i relation till livet, konsten och De 17 principerna.  Fördjupningskursen utvecklades av Curt och Johannes Källman.  Kursen hålls av Lärare som gått Lärarfördjupningen. Kursen blev färdig i sin nuvarande form på 2010 talet.

 

Fördjupningskurser

För dig som gått grundkursen + Fortsättningskursen.

Skaparkrafterna -konstens Vedangor©
Kursen innefattar begreppen Utryckbehov, Kunskap, Transformation, Reflektion, Möt dig själv och Expansion. Kursinnehållet fördjupas i relation till livet, konsten och De 17 principerna. Fördjupningskursen utvecklades av Curt och Johannes Källman. Lärare på kursen “De kreativa Krafterna ©” Lärare är Johannes Källman, Gunnar Strandh eller Maija Pitz Koponen.

Skaparen och Nuet –  med Johannes Källman
Skaparkraften….vår drivkraft, inre resurser och skaparglädje lockar fram “skaparen” inom oss!
Hur vi kan använda vår unika potential  för att leva ett mer kreativt liv! Kursens andra del fokuserar på nuet, helheten mellan uppbyggande, transformerande och nedbrytande krafter. Detta är inga nya Principer: De Artonde och Nittonde aspekterna är inga nya Principer utan ett fördjupningsprogram inom Vedic Art. Lärare är Johannes Källman.

Temakurser med Johannes Källman

För dig som gått grundkursen.

Livets 17 Principer
Konsten att leva! Vi går djupare in på hur vi kan använda de 17 Stegen/Principerna i vårt dagliga liv och hur de kan tillföra kreativitet, personlig utveckling och glädje i vårt liv. Principerna ger en djupare förståelse för både arbete, projekt och relationer. För livskonstnärer! Livets 17 Principer © är utvecklad av Johannes Källman.

 

Skapa ett kärleksfullt liv- Kama
Principernas som vårt redskap för att älska det vi gör, oss själva och befria oss från rädsla för förluster!
Kärlek utan villkor, krav och rädslor i konsten och livet! Skapa ett kärleksfullt liv- Kama ©  är utvecklad av Curt Källman.

 

Skapa Resurser- Artha
“Vad har pengar med rikedom att göra?” Hur kan vi använda konsten och de 17 Principerna för att leva ett “rikare liv”!
Om att uppfylla våra önskningar, ta vara på våra resurser och kreativa energi! Skapa Resurser – Artha ©  är utvecklad av Curt Källman.

 

Skapa Självförverkligande- Dharma
Vår inre potential är större än vad vi någonsin kan tro! Principerna och skapandet ger oss konkreta verktyg för att lära känna oss själva, hitta de viktiga målen och en djupare mening i livet. Skapa Självförverkligande – Dharma ©  är utvecklad av Curt Källman.

 

Skapa Frihet- Moksha
Principernas väg till Frihet från ett begränsat liv och tänkande! Vi går igenom de viktigaste orsakerna till varför vi känner oss begränsade i måleriet och hur vi kan ta bort dessa begränsningar! Konsten som en nyckel till ett friare liv! Skapa Frihet – Moksha ©  är utvecklad av Curt Källman.

Livets fyra drivkrafter
Kombinerade teman. Principernas och konstens väg till Kärlek, Resurser, Självförverkligande och Frihet! Innehållet bygger på fyra grundpelare från den vediska filosofin. Livets fyra Drivkrafter©  är utvecklad av Curt Källman.

Övriga Temakurser front-pic01

För dig som gått Grundkursen. Kursernas upplägg och lärarnas behörighet är certifierade av Curt Källman eller Johannes Källman.

Tillbaka till Punkten – Back to the Point
En kurs om källan till vår kreativitet. Kursen är utarbetad av Nina Jacucci.

Skulpturkursen, Vedic Art
Lera som ett redskap att erfara principerna och Vedic Art metoden. Kursen är utarbetad av Anita Ejrup.

Tema specifika Principer
Med varierande Lärare och olika aktuella Principer. Kurserna hålls av lärarhandledare eller lärare med speciellt tillstånd. Kursinnehållet kan variera beroende på lärarens inriktning.

Teckna i  känsla och tanke© 
En kurs för dig som vill utveckla din teckningsteknik. Traditionella teckningsövningar kombinerade med Vedic Arts fria och kravlösa förhållningsätt. Teckna i  känsla och tanke ©  är utvecklad av Maria Imre Andersson med uppdrag och innehållsbeskrivning från Curt Källman.

Fler kurser, på olika orter i Sverige, hittar du på hemsidan http://www.vedicart.se/

Fristående kurser

Inga förkunskaper krävs för att delta. Utbildningar skapade av Curt Källman och är certifierade utbildningar som bygger på Vedic Art metodens förhållningsätt. Kurserna hålls av lärare som genomgått särskild utbildning för att hålla dessa kurser.

Namn och Form, Teckningskurs
Teckning på ett kravlöst sätt enligt Curt Källmans model. En kombination av traditionella teckningsövningar med nya infallsvinklar samt övningar. Namn och Form, Teckningskurs © är utarbetad av Curt Källman.

Teckna utan gränser
Kursen utvecklar vår förmåga att teckna och väver in livet och personlig utveckling i teckningstemat. Teckna utan gränser © är utvecklad av Curt Källman och Maija Pitz Koponen, Finland. Ursprunglig kurstitel: Drawing without boundaries

Rymdkursen
Måla en egen tavla som visar hur stjärnhimlen såg ut vid ditt födelseögonblick! En lekfull workshop som kan ge självinsikter. Rymdkursen © är utvecklad av Curt Källman.

Komplett kurskalender

Fler kurser, på olika orter i Sverige, hittar du på hemsidan http://www.vedicart.se/