Kvällskurser Öland

Kvällskurser på Öland 2017

Kvällskurserna är Vedic Art kurser eller oberoende workshops som erbjuds i samarbete med Vedic Art Ölandskurser.
Läs mer om kvällskurserna på http://vedicart.com/kalender/
untitled
Vecka 30, alternativt vecka 31. Trancendental Meditation.
Med Britt-Marie Källman. Fristående kurs i samarbete med Vedic Art Ölandkurser sedan år 1991.Läs mer om kvällskurserna på http://vedicart.com/kalender/
Tekniken TM(Trancentental meditation) praktiserades av Vedic Arts grundare Curt Källman under mer än 40 år.Programmet kommer från den Vediska kunskapen, precis som Vedic Arts 17 Principer. TM metoden är helt fristående från Vedic Art men har samarbete med Vedic Art på Öland sedan år 1991.

Tider: Informationsföretag söndag kväll 19:00, praktisk och teoretisk instruktion måndag-torsdag 19:00.

PRISER: Kursavgiften är inkomstbaserad och kan variera.

Läs mer: http://transcendental-meditation.se/

Frågor och anmälan ring Britt-Marie Källman 0703-073 90 66.

 
h4wazckxf875iqzabqixsqVecka 34. Måla och skriv utifrån glädje och lust!

Med program av Jonna Jakobsson.

Detta är ingen Vedic Art kurs utan en fristående workshop som Vedic Art Ölandskurser arrangerar kursen i samarbete med Jonna Jakobsson, Skaparladan.

Pris:
900 kr inkl. moms för privatpersoner (exkl. moms för företag)
I kursavgiften ingår nödvändigt material för övningarna (exkl. färg)

Kurstillfälle:
4 kvällar måndag-torsdag 14-17 augusti kl.18.30-19.30 (vissa kvällar till 20.00)

där skrivande kopplas till måleriet i en kreativ process.
 Läs mer om kvällskurserna på http://vedicart.com/kalender/

Läs mer om kvällskurserna på http://vedicart.com/kalender/

 Ytterligare kvällskurser kan komma att uppdateras.