Curt Källmans unika metod

VEDIC ART

Vedic Art ® är en modern, svensk, metod för konstnärlig och personlig utveckling. Kravlöshet, det inre uttrycket, och den skapande processen är i centrum. Fröet till Vedic Art såddes för många år sedan då konstnären Curt Källman(1938-2010) började sin inre resa för att hitta ett kravlöst sätt att uttrycka sig på 11215101_926374497408964_3605107017869056626_nmålarduken.  Vedic Art metodens praktiska övningar och pedagogiskt förhållningsätt utarbetades av den svenske konstnären Curt Källman.  Metoden kräver inga förkunskaper. Alla är välkomna!

På denna sida hittar du information om:

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om varje område
filling
“Konst och liv är så intimt förknippade att det går knappast att skilja åt. Det heter ju konsten att leva.”
Curt Källman

Vedic Art – konstnärlig och personlig utveckling sedan år 1988.

Curt Källmans metod hjälper oss att hitta eller utveckla vårt skapande uttryck. Sjutton olika aspekter “Principer”  ingår i programmet tillsammans med effektiva praktiska övningar och unika förhållningsätt.

Effektiva redskap 
De fyra första Principerna är “Redskapen”. Här hittar och utvecklar vi våra kreativa redskap som vi använder i skapandet. Vedic Art kravlösa, enkla och pedagogiska program introduceras. Redskap för både konsten och livet!

De kreativa Processerna
Principerna 5-14 förmedlas tillsammans med praktiska övningar som syftar till att se kopplingen mellan konsten och livet, att utveckla våra skapande förmågor och erfara FLOW! Kursen innehåller övningar från traditionell och modern konstutbildning som är omarbetade av Curt Källman för att flytta fokus från planeringen och resultatet till själva processen och nuet! Under denna del av kursen “öppnar vi upp seendet” för både delar och helhet i konsten och livet. Man har möjlighet att måla både abstrakt och förställande! Helt kravlöst….. men med många spännande utmaningar!

De sista tre Principerna – konsten och livet
Här går vi djupare in i konsten i relation till livet och personlig utveckling. Här kan vi också erfara alternativa sätt att avsluta våra projekt/målningar på ett sätt som tar bort prestationskrav och skapar inspiration inför kommande konst eller livsprojekt!  Att hitta och utveckla ett personligt uttryck i vår egen takt.

Principerna som begrepp inom Vedic Art
Principerna förmedlas som steg från 1-17 på grundkursen tillsammans med praktiska övningar. Alla Principerna är lika betydelsefulla. Principerna är även värdefulla grundläggande aspekter som synliggör sambandet mellan livet och konsten. Principerna återkommer i alla utbildningar inom Vedic Arts program.

Ingen specifik konststil
Vedic Art metoden har ingen specifik måleristil utan hjälper i stället kursdeltagarna att hitta sitt eget personligt uttryck!


Läs mer om kurser runt om Sverige

Läs mer om Ölandskurserna


Metodens ursprung

Namnen på de 17 Principerna, som ingår som grundläggande aspekter i Vedic Arts program, kommer ursprungligen från en helt okänd muntlig tradition inom den indiska Veda filosofin. År 1974 fick den svenska konstnären Curt Källman kännedom om de 17 Principerna och använde dem som en viktigt inspirationskälla för att utarbeta metoden Vedic Art.  Principerna är uråldriga, men själva metoden Vedic Art är modern. Principerna är tillsammans med Vedic Arts praktiska övningar och unika förhållningsätt grunden i metoden.

Vedic Art metoden grundades år 1988.
Curt Källman var en ung student på Kungliga konstakademin i Stockholm 1964-69. Sommaren 1964 hade Curt en djup själslig upplevelse som kom att förändra hans syn på livet och konsten. Han blev en andlig sökare, började meditera och studerade den vediska kunskapen från Indien. Genom kurser i Transcendental Meditation(TM) kom Curt i kontakt med Maharishi Mahesh Yogi. Maharishi var läraren som införde Tm-tekniken i västvärlden under 1950 talet. Curt och Maharishi kom att träffas flera gånger både i Sverige och på kurser i Europa. Vid flera tillfällen skulle de komma att talas vid om konst och skapande.

Moderna och klassiska konstnärliga övningar
De praktiska konstnärliga övningarna som kompletterar de 17 Principerna i Vedic Arts program kommer från traditionell och modern västerländsk konsttradition/utbildning eller är skapade av Curt Källman själv. Övningarna är utvecklade eller omarbetade för att vara processinriktade, kravlösa och även fokusera på personlig utveckling.

Öst möter väst…och en ny metod föds!
År 1974 delgav Maharishi Curt en kunskap om 17 Vediska Principer för både konsten och livet. Maharishi sökte efter en västerländsk konstnär, som med dessa principer som grund, skulle utarbeta en ny form av konstutbildning. Det skulle dröja fram till år 1987 innan de första kurserna i Vedic Art startade i Sverige. Först ville Curt själv få tid att erfara de 17 Principerna i sitt eget skapande. I februari 1988 startade Curt Källman Vedic Art School på Bosjökloster Slott i Höör. Vedic Art finns i dag etablerat i Norden, flera Europeiska länder, Indien och USA.

Namnet “Vedic Art “
Ordet Veda betyder “kunskap om konst” eller “kunskap om skapande” på det indiska sanskrit språket. Vedic Art är helt religiöst och politiskt oberoende. Vedic Art är ingen organisation eller förening utan en metod som vi kan använda för skapa. Principerna, övningarna och förhållningsätten kan vi använda oavsett vilka trosuppfattningar eller livsåskådningar vi har.

VEDIC ART FINAL low res_utan tagline

Vedic Art ®

Ett enligt lag skyddat varumärke.
Namnskyddat i Sverige sedan år 1997 genom Patent och Registreringsverket (PRV) och i Europa från år 2015.

Endast utbildade Vedic Art Lärare, som följer kursprogrammet, har behörighet att muntligen förmedla Vedic Arts Principer, övningar och förhållningsätt i samband med Vedic Art kursverksamhet. Varumärkesskyddet syftar till att bevara Curt Källmans unika ursprungliga program för kommande generationer av skapande människor.  Alla kursmaterial är skyddade med copyright. ©. Vedic Art ® Registreringsnummer i den Europeiska Unionen: 014524482, Reg. datum: 21/12/2015, Nice klassificering: 2, 16, 41. Registrerad innehavare: Johannes Källman, Vedic Art.

EUIPO_logo

 

 

 

 

 

Tillbaka till menyn


Johannes Källman – internationell kontaktperson för Vedic Art

167370_191392570887711_7363535_n
Johannes Källman är son till metodens grundare Curt Källman. Han har varit aktiv inom utbildningarna hela sitt vuxna liv och genomfört hundratals kurser. Johannes är officiell representant och utbildningsansvarig för Vedic Art internationellt. Johannes vison är att metoden ska expandera “medvetet”  och med bibehållen kvalitet ut  i hela världen! De 17 grundläggande aspekterna i utbildningen “Principerna” ska bevaras tillsammans med metodens effektiva konstnärliga övningar och unika förhållningsätt. För kommande generationers skapande upplevelser!

Läs mer om kurser runt om Sverige

Läs mer om Ölandskurserna